Jsem absolventem geoinformatiky v Olomouci. Mé hlavní zaměření jsou územně analytické podklady. Mohu nabídnou kompletní zpracování dat ÚAP obcí a kraje. 

Při mém studiu jsem se zaměřoval hlavně na zpracování ÚAP kraje Olomouc. Pro krajský úřad v Olomouci jsem zpracoval praktické řešení jak v bakalářské, tak i v diplomové práci.

 

Bakalářské studium

2006 - 2009 Univerzita Palackého, Přírodovědecká fakulta, Bakalářský obor Geografie- geoinformatika

Bakalářská práce: TVORBA NADSTAVEB ARCGIS PRO POŘIZOVÁNÍ A AKTUALIZACI ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ

Magisterské studium

2009 – 2011 Univerzita Palackého, Přírodovědecká fakulta, Navazující obor Geoinformatika

Diplomová práce: HARMONIZACE DAT PRO VIZUALIZACI ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ KRAJE V PROSTŘEDÍ ARCGIS

 

Ocenění

1 Místo
Mapa roku 2007

Florbalové oddíly České republiky

1. Místo
Student Gis projekt

Soutěž pořádaná firmou ESRI

Cena roku 2008

Cena roku je ocenění Katedry Geoinformatiky, kterou uděluje kolektiv katedry svým studentům za mimořádné výsledky v oblasti studia, výzkumu a prezentace odborných výsledků na poli geoinformatiky.

Cena roku 2010

Cena roku je ocenění Katedry Geoinformatiky, kterou uděluje kolektiv katedry svým studentům za mimořádné výsledky v oblasti studia, výzkumu a prezentace odborných výsledků na poli geoinformatiky.

Nahoru